Användandet av streamingtjänster fördubblats i Sverige sen 2014

Enligt en undersökning av Samsung så har användandet av streamingtjänster i ökat explosionsartat i Europa. Bara på det senaste året har användandet fördubblats i Sverige, och i övriga Europa har det ökat med 400 procent.

En förklaring till detta erbjuds av Marko Nurmela, vice vd på Samsung Nordic. Han säger att den ökade populariteten av moderna TV-serier har lett till att svenskarna tittar mer på TV; enligt rapporten är det fråga om en ökning på 25 minuter om dagen, vilket i genomsnitt blir 2 timmar och 35 minuter om dagen för varje svensk. De att de nya streamingtjänsterna ger snabb och enkel tillgång till den senaste underhållningen, vilket då också påverkar hur villig man är att betala för tjänsterna.

Både film-, tv- och musikkonsumtionen på 2000-talet blir alltså ett ännu mer utsuddat minne.